Hypertenzia: Príčiny vzniku, prejavy a možnosti liečby

Hypertenzia je známa aj ako vysoký krvný tlak. Ide o chronický stav, ktorý postihuje veľmi veľkú časť populácie po celom svete. Vo všeobecnosti nezáleží tak na pohlaví, ako na veku. Hypertenzia je totiž častejšia v strednom a pokročilom veku. Môže viesť ku rôznym komplikáciám, ako je vznik srdcových ochorení či mozgovej príhody.

Čo sa týka samotného vzniku, môže ísť o primárny alebo sekundárny pôvod. Primárna hypertenzia je známa ako esenciálna a predstavuje väčšinu prípadov. Jej príčina však úplne nie je známa. Ide totiž o kombináciu genetických faktorov, životného štýlu a iných vplyvov, ktoré prispievajú k zvýšeniu krvného tlaku, teda hypertenzii. Na druhej strane, sekundárna hypertenzia je spôsobená konkrétnou príčinou, ktorá je známa. Ide napríklad o obličkové ochorenia, hormonálne poruchy, užívanie určitých liekov, prípadne iné, pridružené ochorenia.

Prejavy hypertenzia

Vo všeobecnosti platí, že hypertenzia sa nejakým spôsobom výrazne neprejavuje, preto môže ísť aj o tichého zabijaka. Platí však, že pri hypertenzii sú častejšie závraty, nevoľnosť, bolesti hlavy, prípadne na hrudníku. To, či máte vysoký krvný tlak môžete zistiť veľmi ľahko. Napríklad vďaka tlakomeru. Preto si neváhajte merať krvný tlak častejšie a ak počas dlhej doby spozorujete zvýšenie, viete, že ide o tento problém.

Liečba vysokého krvného tlaku

Liečba hypertenzie môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie lekári predpisujú pacientom lieky na zníženie krvného tlaku. Častokrát sa však odporúča užívať aj výživové doplnky, ktoré dokážu výrazne liečbu doplniť a zároveň aj zefektívniť. Výborným riešením je v tomto prípade produkt Draslík, ktorý je od výrobcu Naturvita. Draslík je minerál, ktorý dokáže do vysokej miery regulovať krvný tlak a podporiť aj celkové zdravie a zdravotný stav.


Publikované: 09. 06. 2023

Kategória: Zdravie

Autor: Lucie Vojtíšková