Aktuálne environmentálne problémy

Každý z nás tvorí malinkú časť jedného veľkého celku zvaného planéta Zem. I keď možno vôbec nepatríte medzi tých, ktorí sú veľkými priekopníkmi a priaznivcami ekologických tém, globálne problémy sa nás všetkých chtiac (či nechtiac) týkajú. Čo do tejto kategórie napríklad patrí?

Plastový odpad na súši i vo vode

O plastovom odpade a jeho negatívnych dopadoch na naše životné prostredie sa hovorí čoraz častejšie. V súčasnosti tvoria plasty na jedno použitie približne 40% celkovo vyprodukovaných plastov. A práve tieto jedno- použiteľné plasty majú najväčší podiel na globálnom probléme znečistenia nie len pevniny, ale aj oceánov. Ročne z pevniny unikne do oceánov z pobrežných krajín približne osem miliónov ton plastového odpadu.

Úbytok biodiverzity v dôsledku nadmerného využívania zdrojov planéty

V priebehu posledných päť desaťročí nastal rapídny nárast obyvateľstva, spotreby a urbanizácie, čo viedlo k nárastu využívania zdrojov planéty nad rámec toho, čo naša Zem dokáže prirodzene doplniť. Vedeli ste, že rôzne druhy patriace do populácie cicavcov, rýb, vtákov, plazov a obojživelníkov zaznamenali medzi rokmi 1970 a 2016 pokles v priemere o 68%?

Znečistenie ovzdušia v dôsledku preťaženia oxidom uhličitým

Vznik a nadmerná koncentrácia atmosférických plynov v našej atmosfére spôsobujú nie len závažné klimatické zmeny nášho podnebia, ale vplývajú negatívnym spôsobom aj na zdravie ľudí. Preťaženie podnebia uhlíkom je iba jednou z foriem znečistenia ovzdušia spôsobeného spaľovaním fosílnych palív, ako uhlie, ropa, či plyn. Jedným z riešení, ktorým možno prispieť k riešeniu tohto problému je prechod na alternatívne obnoviteľné zdroje energie. Napríklad vykurovaním drevenými peletami alebo lisovanými briketami. Drevené brikety sú zdrojom energie, ktorý je maximálne nezávadný voči prostrediu. Vykurovanie palivovými briketami podstatným spôsobom prispieva k úbytku vzniku atmosférického oxidu uhličitého. Poznáte ďalšie globálne problémy, ktoré zužujú v súčasnosti naše životné prostredie? Ďalšie z nich si zaručene predstavíme v nasledujúcich článkoch.

Publikované: 18. 02. 2021

Kategória: Lifestyle

Autor: Denisa Koudelková