Protónová terapia – účinná a šetrná metóda

Najväčšou výhodou je milimetrová presnosť na cieľovú oblasť s minimálnym poškodením okolitých zdravých tkanív a orgánov. Tým sa zvyšuje pacientom šanca na vyliečenie a zachovanie kvalitného života aj po liečbe.

Liečebné výsledky v Českej republike

Protónová liečba je typ rádioterapie, ktorá usmerní protónový lúč priamo do nádoru, čím sa výrazne zníži ožiarenie a poškodenie okolitých tkanív a orgánov. Liečebné výsledky, ktoré dosahuje liečba v Prahe, dlhodobo radia na svetovú špičku medzi všetkými protónovými centrami. Dôkazom je takmer 7000 odliečených onkologických pacientov. Ako príklad sa dá uviesť ožarovanie ľavého prsníka, kde vďaka protónovej terapii je chránené srdce aj ľavé pľúca ožarovanej ženy pred nežiaducim ožiarením. Práve vďaka tejto protónovej liečbe je možné znížiť riziko vzniku srdečných a pľúcnych ochorení v horizonte 10 rokoch. Protónová terapia sa zameriava na tieto druhy rakoviny Najčastejšie sa liečia pacienti s diagnózami ako rakovina prostaty, rakovina prsníka, nádory u detí, nádory hlavy a krku, nádory centrálnej nervovej sústavy, nádory pľúc, vybrané nádory zažívacieho traktu alebo malígne lymfóm.

Kompletný servis

Protónovom centre je vysoká úroveň klientskych služieb, ktoré spočívajú v kompletnom servise, ktorý zahŕňa aj osobného koordinátora, ktorý odpovie na všetky otázky pacienta. Po vstupnom vyšetrení sú k dispozícii moderné technológie diagnostických vyšetrení, ktoré umožnia tímu odborníkov stanoviť vhodnú liečebnú stratégiu. Všetky služby sú hradené poisťovňou.

Najúčinnejšia a pritom najšetrnejšia liečba

Onkologický pacient hľadá efektívnu, ale pritom najšetrnejšiu metódu liečby. A práve protónová liečba je jednou z najmodernejších postupov, ktoré pomáhajú chorým pacientom. Je to spoľahlivá a veľmi účinná metóda, vďaka ktorej sa darí u pacientov udržať kvalitu ich života v priebehu terapie aj po nej.

Spolupráca so slovenskými poisťovňami

Vyšetrenie a radiácia v Protónovom centre sú hradené zdravotnými poisťovňami. Doteraz schválili liečbu protónom viac ako 350 dospelým a detským poistencom za viac ako 16,2 milióna eur. Poistenci VŠZP sa liečia v protónových centrách v Prahe, Berlíne, Wiener Neuschtadte a vo Villigene. VŠZP túto terapiu v zahraničí schvaľuje všetkým, ktorí spĺňajú indikačné kritériá a zákonom stanovené podmienky. Žiadosť vypĺňa pacient a jeho ošetrujúci lekár, ktorý odôvodní potrebu terapie v cudzine a následne sa k nej vyjadrí klinické pracovisko. Zdravotná poisťovňa Dôvera tiež umožnila prístup slovenským pacientom k modernej a účinnej liečbe rakoviny v Protónovom centre Praha.

Publikované: 25. 06. 2021

Kategória: Zdravie

Autor: Denisa Koudelková