Ako vybrať optimálny výkon klimatizácie

Pri výbere klimatizačnej jednotky býva hlavným kritériom jej výkon. Závisí od neho efektivita a úspornosť následnej prevádzky klimatizácie. Ak výkon klimatizácie vzhľadom k jednotlivým parametrom miestnosti podceníte alebo naopak nadhodnotíte, môže sa to odzrkadliť na fungovaní klimatizačného systému.

Riadiť sa pri výbere zariadenia výkonom, ktorý má klimatizácia do bytu alebo domu, je vhodné. Správne však nie je posudzovať tento parameter na základe hesla „čím väčší výkon, tým lepšia klimatizácia“. Na výkon klimatizačnej jednotky totiž vplýva mnoho činiteľov, ktoré je v súvislosti s efektívnym a bezpečným fungovaním klimatizácie potrebné zohľadniť. Prečítajte si preto rady odborníka, ktoré vám pomôžu určiť, aký výkon klimatizácie potrebujete pre vašu domácnosť.

Vždy počítajte s odborníkom

Napriek tomu, že na internete nájdete informácie i podrobné návody, ako si vypočítať správny výkon klimatizácie, poraďte sa radšej s odborníkom. Tabuľky ako je tá, ktorá je uvedená nižšie, vám môžu slúžiť ako približný odhad. Odborník však po obhliadke priestoru zváži všetky parametre a podľa nich navrhne optimálny model klimatizácie, ktorý bude zodpovedať vašim potrebám.

„Zákazník by mal okrem lákavej ceny zvážiť aj to, komu zverí inštaláciu klimatizácie. Na trhu je množstvo kvalitných odborníkov, žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí si neodvedú prácu na 100 %. Zákazník sa potom márne pokúša dovolať alebo netuší, za kým by mohol ísť v prípade reklamácie. Preto je dôležité, aby si zákazník vybral stabilnú a spoľahlivú firmu, v ktorej mu budú ochotní pomôcť za každých okolností,“ hovorí odborník zo ZSE.

Výkon klimatizácie by mal zodpovedať priestoru, do ktorého chcete jednotku umiestniť. Ak je výkon naddimenzovaný, klimatizácia do bytu alebo domu sa bude uvádzať do prevádzky len na krátku dobu a priestor sa vychladí príliš rýchlo. Ak je však výkon nedostatočný, klimatizácia bude v prevádzke nepretržite, a napriek tomu sa priestor nevychladí dostatočne.

Objem dôležitejší ako plocha

Výkon, ktorý by mala mať klíma do domu alebo bytu sa neurčuje len na základe toho, akú veľkú plochu potrebujete vychladiť. Zohľadňuje sa hlavne objem vzduchu, ktorý je v miestnosti. Pri určovaní výkonu klimatizačnej jednotky je teda dôležité brať do úvahy nielen dĺžku a šírku miestnosti, ale aj jej výšku. Výška miestnosti vplýva na výkon klimatizácie, pretože určuje objem vzduchu cirkulujúceho v priestore, ktorý je potrebné vychladiť.

Ak si chcete vytvoriť približnú predstavu o vhodnom výkone klimatizácie pre váš priestor, môžete si sami vypočítať objem vzduchu v miestnosti jednoduchým spôsobom – vynásobíte dĺžku, šírku a výšku miestnosti (od podlahy ku stropu). Výsledok porovnajte s hodnotami v tabuľke. Získate informáciu, s ktorou môžete ďalej pracovať. Ak ste napríklad zistili, že vaša spálňa v panelákovom byte, ktorú potrebujete vychladiť má približne 16 m2 a objem okolo 45 m3 bude vám stačiť klimatizácia s výkonom 2,5 kW.

Rozloha izby

Objem vzduchu v miestnosti

Výkon klimatizácie

do 25 m2

do 85 m3

2,5 kW

25 – 45 m2

85 – 120 m3

3,5 kW

45 – 65 m2

120 – 175 m3

5,0 kW

nad 65 m2

nad 175 m3

7,0 kW

Parametre vplývajúce na výkon klimatizácie

Veľkosť miestnosti nie je jediným faktorom pri výbere správneho výkonu klimatizácie. Je potrebné zohľadniť napríklad orientáciu miestnosti vzhľadom k svetovým stranám či veľkosť okien. Obývacia izba, ktorá je síce menšej rozlohy, no okná ma orientované na juhozápad, bude potrebovať pravdepodobnejšie výkonnejšiu klimatizáciu ako rovnako veľká detská izba orientovaná na sever.

Dôležité pri výbere výkonu klimatizácie je i zateplenie bytového domu, počet osôb žijúcich v jednej domácnosti a napríklad i elektrické spotrebiče, ktoré v danej miestnosti pravidelne využívate. Každý z týchto parametrov je pre návrh správneho výkonu klimatizácie veľmi dôležitý. Ak nebudú zohľadnené správne, môže to znížiť funkciu klimatizačnej jednotky a zároveň navýšiť prevádzkové náklady.

Výkon klimatizácie dokážu značne ovplyvniť tieto tepelné faktory:

  • Orientácia miestnosti vzhľadom k svetovým stranám,

  • veľkosť a typ okien,

  • počet osôb v miestnosti,

  • izolácia budovy,

  • počet využívaných elektrospotrebičov,

  • umiestnenie miestnosti v rámci bytového či rodinného domu.

Najlepšou voľbou pri rozhodovaní o výkone klimatizácie je poradiť sa s kvalifikovaným odborníkom. Ten vás dokáže upozorniť na maličkosti, ktoré by ste mohli prehliadnuť. ZSE Klima Bezstarosti vám ponúka kompletný servis od prvotnej obhliadky až po pravidelnú ročnú servisnú prehliadku.

Publikované: 27. 02. 2021

Kategória: Bývanie

Autor: Denisa Koudelková