Nezabudnite na dane. Daňové priznanie si pripravíte jednoducho online

Zákon ukladá povinnosť fyzickým aj právnickým osobám podať daňové priznanie za rok 2021 do 31. marca 2022, teda do troch mesiacov od uplynutia zdaňovacieho obdobia. Prostredníctvom špeciálneho tlačiva si je možné túto povinnosť predĺžiť o 3 mesiace, alebo o 6 mesiacov, ak daňovník dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ako podať daňové priznanie za fyzickú osobu?

Daňové priznanie fyzických osôb

V závislosti od druhu príjmov daňovníka sa daňové priznanie podáva na dvoch typoch tlačív. Tlačivo typu A je určené pre fyzické osoby, ktoré mali iba príjmy zo závislej činnosti (viď. §5 zákona o dani z príjmov). Druhé tlačivo, typ B, je určené pre fyzické osoby, ktoré dosiahli aj iné, alebo len iné zdaniteľné príjmy (viď. §6-8 zákona o dani z príjmov). Sem patria príjmy z prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Poďte podať svoje daňové priznanie 2022 (teda to za rok 2021) jednoducho online pomocou aplikácie Mojedane.sk. Tá sa hodí pre podanie v prípade, že podávate daňové priznanie typu A. Je teda vhodnou, ak podávate daňové priznanie za príjmy zo zamestnania, príjmov zo zahraničia, z dohôd a zo starobného dôchodku.

Daňové priznanie online za pár minút, bez chýb a bez stresu

Nemusíte si najímať daňového poradcu, študovať zákony, ani sa stresovať z toho, že to nezvládnete bez chýb. Aplikácia Mojedane.sk je určená pre každého, takže nemusíte byť žiadnym odborníkom. K vyplneniu potrebujete len pár dokumentov: potvrdenie od zamestnávateľa na Slovensku, prípadne v zahraničí, rodné listy detí a prípadné potvrdenie o platbách do 3. piliera dôchodkového sporenia. Za službu zaplatíte 14,90 € a vaše daňové priznanie máte obratom v e-mailovej schránke. Odovzdať na daňový úrad ho môžete elektronicky, alebo si ho vytlačíte na tlačiarni a odnesiete osobne.

Publikované: 24. 01. 2022

Kategória: Financie

Autor: Denisa Koudelková