Ako naučiť deti nové slovné spojenie?

Technologický vývoj nám vytvára prostredie, ktoré nás intenzívne vyrušuje a odpútava pozornosť, hovoria odborné štúdie. Dnešné deti stretávajú s problémami pri čítaní, písaní a porozumenie textu. Máme pre vás tip, ako im hravou formou rozšíriť slovnú zásobu a naučiť ich frazeologizmov. K našej plnohodnotné slovnej zásobe patrí okrem bežných slov aj tie cudzie, mali by sme však tiež poznať synonymá, príslovia a vyjadrovať sa aj obrazne, napríklad prostredníctvom frazeologizmov. Frazeologizmov sú ustálené spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou a nerozložiteľnosťou svojho významu. Medzi frazeologický jednotky patrí aj príslovie, porekadlá a pranostiky. Kým príslovie je poučná výpoveď vyjadrujúci ľudovú múdrosť, obyčajne metaforou alebo prirovnaním, porekadlo konštatuje na margo udalosti a pranostika sa viaže k počasie. Knihy sú dokonalý spôsob, ako rozširovať slovnú zásobu detí i dospelých. Ak však vaše deti inklinujú viac k hrám a ku knihám si ešte nevytvorili vzťah, zahrajte sa s nimi. Hra Brain Storm od spoločnosti Piatnik je vhodná pre všetky od 12 rokov. \"Mozgová búrka\" priamo vo vašej obývačke \"Cieľom novej hry Brain Storm je vytvoriť spojenie medzi dvoma kartami vyloženými na stole. Kreativita je absolútne nevyhnutná, hráčom však veľmi pomôže, keď budú ovládať frazeologizmov, príslovia, citáty, ustálené spojenia,\" vysvetľuje Jana Karásková z Piatnik Praha. Novinka z rakúskej továrne Piatnik začína vyložením 9 kariet s obrázkami doprostred stola, aby ich všetci hráči videli. Potom je už na šikovnosti a tvorivosti každého hráča, ako rýchlo dokáže spojiť dve karty slovným spojením. Každé kolo vyhráva ten, kto našiel spojitosť najrýchlejšie. Do hry podporujúce rozvoj slovnej zásoby sa môže zapojiť až desať hráčov. Keďže dnešné deti často komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí a využívajú pri svojom písomnom prejave emotikony a ikony, možno im taká hra nebude cudzie a v konečnom dôsledku naučí viac deti rodičov, ako opačne.

Publikované: 23. 01. 2018

Kategória: Rodina a vzťahy

Autor: Denisa Koudelková